Từ vựng Tiếng Pháp theo chủ đề: Trang phục (Les vêtements)


Tag liên quan đến Từ vựng Tiếng Pháp theo chủ đề: Trang phục (Les vêtements)

học tiếng pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

5 comments

  1. Xin lỗi, bạn xem lại từ: Une jupe chỉ váy không liền áo. Còn robe chỉ váy áo liền nhau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *