2 comments

  1. Chị chơi được piano, guitar, ukulele dạy tiếng Pháp nữa, hâm mộ quá

  2. "Trời còn làm mưa…" qua mặt kính lấm tấm nước…nhân tạo,ngộ thiệt hén! :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *